Vad är Ledarskap? Allt du Bör Veta!

businessman 4914044 1280 1

Alla vet vad ledarskap är, men få människor kan formulera vad det verkligen betyder. Att skapa en sammanhållen definition inom din organisation är ett avgörande steg för att utveckla framtida ledare och upprätthålla enighet och ett starkt ledarskapsfokus.

Vi pratar om ledare och ledarskap nästan varje dag i affärsvärlden, men har du någonsin försökt att faktiskt definiera ledarskap? Det kan vara mycket svårare än man kanske tror, ​​men att ta sig tid att definiera ledarskap och vad som gör en ledare är avgörande för att bygga en sammanhållen kultur och utveckla framtida ledare.

Vad är ledarskap?

Många människor kämpar eller är tvungna att tänka efter eftersom det är ett ord vi använder så ofta utan att riktigt definiera. Vi tar ledarskapsbegreppet för givet och utgår från att vi alla vet vad ledarskap är och hur en stor ledare ser ut. När vd:arna väl hittat sina definitioner sträckte deras svar hela vägen. Från mer än 140 personer fick jag inte ett enda dubblettsvar.

Vissa VD:ar definierar ledarskap som att ha affärsmannaskap, som att sätta en vision eller att uppnå mål för ett företag. Andra människor fokuserar på mänskliga egenskaper som empati, ödmjukhet eller mångfald. Varje svar är olika, men alla är rätt.

Varje ledare har sin egen personliga definition av ledarskap, vilket påverkar hur de leder och kulturen och inriktningen i deras företag. Definitionen av ledarskap kan också förändras i takt med att ledarna själva förändras. Med nya ledare kommer nya förhållningssätt till ledarskap, vilket påverkar den övergripande kulturen och anställda.

Vem är en ledare?

Vem är då en ledare? Det har funnits otaliga människor genom historien som lett människor men som varit omänskliga och destruktiva. Gör det dem fortfarande till ledare? I mina ögon är en ledare någon som gör mer än att bara leda människor. De måste drivas av rätt motivation och ha en positiv inverkan på människorna omkring dem.

En ledare är någon som kan se hur saker kan förbättras och som samlar människor för att gå mot den bättre visionen. Ledare kan arbeta för att göra sin vision till verklighet samtidigt som de sätter människor först. Att bara kunna motivera människor är inte tillräckligt – ledare måste vara empatiska och få kontakt med människor för att bli framgångsrika. Ledare behöver inte komma från samma bakgrund eller följa samma väg.

Framtida ledare kommer faktiskt att vara mer mångfaldiga, vilket ger en mängd olika perspektiv. Naturligtvis kan andra människor inte hålla med om min definition. Det viktigaste är att organisationer internt förenas med sin definition av ledarskap.

Vi kan definiera ledarskap utifrån gemensamma element som vi alla kan enas om. Här är 10 sätt att definiera konsten att leda:

1. Vision om en ledare

Att leda innebär att ha en vision och dela den med andra. Först när man får inspirera andra är det möjligt att dela ett gemensamt mål som man kan rikta hela teamets ansträngningar och engagemang mot. Vad är din vision? Din vision måste vara djärv och ambitiös.

Du måste sikta högt. Att skapa en vision är ganska komplicerat och kommer att kräva att du tar ditt team och definierar ditt företag om 10 år. Kommer du att kunna dominera din sektor? Kommer du att kunna skapa ett ledande företag inom din sektor? Att vara ledare och skapa en vision kräver tid.

Vision är inte en pitch

Vision är inte din pitch. Vision är något mer filosofiskt. Är ”varför vi är här”, ”varför vi jobbar”, ”vilka är våra mål”.

Vision är en glidning i din pitch, men din pitch-däck behöver mer information.

Exempel på ”vision” från ledande företag:

Ikea: Att skapa en bättre vardag för de många människorna

2. Motivation

En ledare vet hur man motiverar bättre än någon annan; det är en av deras huvudfunktioner som personalchefer. Genom motivation kanaliserar en ledare sina medarbetares energi och professionella potential för att nå målen. Detta är en mycket viktig egenskap hos en ledare. Du måste prata med ditt team, ställa frågor till dem, låta dem prata, lyssna och förstå vad de behöver. Att leda handlar inte om att prata och ge order, det handlar om att lyssna och skapa den perfekta miljön för var och en i ditt team.

För motivationen är det mycket viktigt att ha mål och mål. Om alla kan se över sina mål och mål själva kommer du att ha en konstant motivation för ditt team. Gör din data transparent och tillgänglig för alla. Transparens är ett bra verktyg för att motivera.

3. Att tjäna som ledare

Ledaren står till teamets förfogande och inte tvärtom. Gruppmedlemmarna måste ha och känna stöd från sin ledare, de verktyg som behövs för att utföra sitt jobb på rätt sätt måste vara tillgängliga för dem, de måste ha erkännande för sina ansträngningar och veta att det finns en person som är uppmärksam för att rätta till dåliga vanor. Allt detta är en del av ett ledarskap som tjänar teamet, och inte motsatsen.

4. Empati

En av de grundläggande egenskaperna hos alla ledare som söker framgång är just emotionell intelligens, den förmågan – ofta medfödd – som får ledare att sätta sig själva i andras plats, förstå sina bekymmer och lösa problem. Ledare känner till sina företags hemligheter och kan därför känna empati med kunder och medlemmar i deras team: den empatin får inspirera och etablera länkar som i slutändan leder till framgång.

5. Kreativitet

Definitionen av ledarskap har också att göra med kreativitet. Bra ledare kan skapa en miljö som uppmuntrar alla medlemmar i deras team att utveckla sina färdigheter och fantasi, så att de kan bidra till företagets gemensamma projekt och vision. Om du vill leda framgångsrikt, respektera andras kreativitet och lär dig av människorna omkring dig; deras idéer kommer säkert att visa sig vara positiva för dig.

6. Grundlighet

En bra ledare sätter ribban högt för sitt folk, eftersom de vill nå målen och få det bästa ur sina team. Endast en krävande ledare kommer att uppnå bra resultat. Utöver denna grundlighet måste ledaren veta hur man lyssnar, för att känna till människornas behov, och sedan tillhandahålla den tid och de resurser som krävs för att de ska kunna utföra sitt jobb på rätt sätt, och därför uppfylla det som krävs av dem.

7. Att leda som ledare

Ledaren måste ligga i framkant för att leda och vägleda sitt team genom hela processen tills målet är nått. Men förutom att vara den där ”fackelbäraren” vet ledare också när de ska ta ett steg tillbaka och få sitt team att ta initiativ. På så sätt får teamet chansen att utvecklas, både personligt och professionellt. Ren ledning fokuserar på uppgifterna, verkligt ledarskap fokuserar på människorna.

8. Teambuilding

Sant ledarskap handlar om att arbeta i ett team för att nå ett gemensamt mål. Personalhantering är en av de svåraste uppgifterna för ledare. Tack vare den positiva attityden, som är avgörande för bra ledare, och förtroendet för sina arbetskamrater, får människor bättre resultat. Teammedvetna ledare tar ansvar när något är fel och belönar gruppen efter ett väl utfört arbete.

9. Att ta risker

Ledaren är den som ansvarar för att ta de risker som andra inte är villiga att ta. De är tillräckligt säkra för att fatta ett beslut, och om de gör ett misstag måste ledaren ha modet att rätta till, ta på sig sin skuld och ta rätt väg, utan att skylla det på laget. Bra ledare vet hur de ska gå före sin tid, de ser möjligheter där andra inte kan och vet hur de kan sprida entusiasmen för sin vision för att försöka förverkliga den.

10. Förbättring

Sant ledarskap strävar efter ständiga förbättringar. Ledare har förmågan att förvandla människorna i sina team till stjärnor, människor som har förbättrat och utvecklat sina färdigheter genom inflytande från sin ledare.

Kort sagt, definitionen av ledarskap har ingenting att göra med hierarkin eller någons position inom företaget; det har inget med imponerande åsikter att göra utan det handlar om att lyssna på dem som vet. Ledarskap är den attityd som intas av de som söker något annorlunda, som är engagerade i att uppnå ett mål och vars övertygelse de lyckas förmedla till andra genom entusiasm och optimism för att nå ett gemensamt mål.

Är en chef en ledare?

 • En chef är någon som utför en plan utformad av ledaren.
 • En ledare kan börja med ett team som direkt arbetar med henne/honom.
 • Om teamet växer kan ledaren skapa ”team” och varje lag kommer att ha en ledare för sig. Varje lagledare kommer att vara en chef.
  Om du har frågor om ledarskap, skicka dem. Vi hjälper dig gärna. Du kan använda vår chattkanal för det.

En ledares ansvar

 • Välj människor noggrant. Intervjua, testa och lyssna.
 • Sätt upp förväntningar och vision – mål, mätvärden och ständiga uppdateringar.
 • Ta bort hinder – Hitta de bästa verktygen. Stäng av byråkratin.
 • Inspirera ditt folk – Utbildning, mentorskap, coaching.
 • Arbeta för ditt folk – de fungerar inte för dig. Du jobbar för dem.
 • Förbättra det nästa gång.

Vi tycker att detta är en mycket bra lista att ha i din ”att göra” som ledare. Boken är fantastisk och om du leder ett team eller ett projekt måste du läsa den. Det finns ett kapitel som handlar om att ”träna ditt lag”.

By CCProduction

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande Inlägg

 • Könskvotering är viktigt – Boxicon gott exempel

 • Vad är ett Dåligt Ledarskap? Vad du bör Undvika!

 • Vad gör man som Teamledare? Förklarat!