Design & Grafiskt

Vad är ett Varumärke? Allt du Bör Veta!

Vad är ett Varumärke? Allt du Bör Veta!

Ett varumärke är ett ord, en bild, en logotyp eller en kombination av dessa som används för att identifiera en specifik produkt eller tjänst och skilja den från andra liknande produkter och tjänster på marknaden. Varumärken används också för att bygga lojalitet och förtroende hos konsumenterna genom att förknippas med hög kvalitet eller en speciell upplevelse. Ett varumärke kan registreras hos patent- och varumärkestyrelsen, vilket ger den som äger varumärket rätt att försvara det mot obehörig användning. Varumärken kan också skyddas genom den allmänna rätten att försvara sin goodwill, vilket innebär att man kan förhindra att andra företag använder liknande…
Read More
Vad är Produktdesign?

Vad är Produktdesign?

Produktdesign definieras vanligtvis som det holistiska tillvägagångssättet att bygga en ny produkt från början till slut. Detta omfattar allt från att göra marknadsundersökningar, identifiera problem, produktutveckling, designa välgrundade lösningar – och allt däremellan. Ändå kan denna definition av produktdesign vara ganska vag. Produktdesign definition Att designa en ny produkt går igenom en analytisk process och förlitar sig på ett problemlösningssätt för att förbättra slutanvändarens livskvalitet och hans eller hennes interaktion med omgivningen. Det handlar om problemlösning, om att visualisera användarens behov och ta fram en lösning. Produktdesigners arbetar också med andra yrkesverksamma som ingenjörer och marknadsförare. Även om de inte…
Read More
Vad är Varumärkeslojalitet?

Vad är Varumärkeslojalitet?

Varumärkeslojalitet är när människor starkt favoriserar ett visst varumärke framför alla andra. Dessa kunder behöver inte övertalas att överväga ditt varumärke eftersom de redan tycker om dina produkter. Heck, de föredrar till och med ditt företag framför konkurrenter med liknande erbjudanden. Sammanfattning: varumärkeslojaka kunder är drömkunden. Men som med de flesta saker som är bra i livet, är varumärkeslojalitet inte lätt. Vad är varumärkeslojalitet? Per definition är varumärkeslojalitet när en kund fortsätter att köpa från ditt företag, inte för att du är det enda alternativet, utan för att de litar på ditt företag. Ta en sekund att tänka på några…
Read More