Vad Innebär det att Vara en Ledare?

meeting 594091 1280

Ser du dig själv som en ledare?

I Merriam-Webster ordbok beskrivs definitionen av en ledare som:

  • En kraftfull person som kontrollerar eller påverkar vad andra människor gör;
  • En person som leder en grupp, organisation, land osv.

John Quincy Adams, USA:s sjätte president, sammanfattade definitionen av en ledare i en bra mening: ”Om dina handlingar inspirerar andra att drömma mer, lära dig mer, göra mer och bli mer, är du en ledare.”

Ofta används termen ledare och chef omväxlande. Det finns dock en anmärkningsvärd skillnad mellan en ledare och en chef. En chef är någon som ansvarar för att hantera processer och se till att uppgifter slutförs. En ledare är någon som påverkar, utvecklar och leder människor med ett tydligt mål och tillväxt i åtanke. Även om ledaren är tydlig med sitt mål, måste den också vara flexibel om hur man uppnår det målet.

Professor Warren G. Bennis skriver i sin bok Learning to Lead: A Workbook on Becoming a Leader: ”Ledare är människor som gör rätt sak; chefer är människor som gör saker rätt.”

Att vara ledare handlar inte om en titel eller en position, den kan inte ges, och är inget som man hänger på kontorsdörren eftersom titel eller position inte gör en ledare. Ledare kan hittas i alla positioner, men alla passar inte in i en ledares form. Den namne, ledare, är förtjänt.

Vad är ledarskap?

Ledarskap handlar inte om ett ord i din titel, en viss lön eller någon specifik egenskap som karisma. Det finns många bra definitioner av ledarskap där ute, särskilt av de som förkroppsligar det.

I Entreprenörens artikel What Really Makes a Good Leader? delar författaren, Travis Bradberry, ett citat av Peter Drucker: ”Den enda definitionen av en ledare är någon som har följare” samt en av Bill Gates:”Som vi ser ut. framåt in i nästa århundrade kommer ledare att vara de som stärker andra”.

Och han ger också sitt eget: ”Ledarskap är en process av socialt inflytande, som maximerar andras ansträngningar för att uppnå ett större goda.”

Vad gör en bra ledare?

Även om det finns många ledarstilar kan du bedöma om ett visst tillvägagångssätt fungerar eller inte genom ett enkelt mått: får den ledaren det resultat han eller hon vill?

Specifikt handlar det om syftet och människorna: uppnås det mål som satts upp av dem, och är de människor de leder glada när de arbetar mot det målet?

För att göra dessa måste en bra ledare vara någon som kan identifiera och hitta rätt balans mellan vad som vanligtvis är två motsatta idéer.

Så här ser dessa ut:

1. Kommunicera uppifrån och ner, men också nerifrån och upp

Ledare måste vara bra kommunikatörer. De måste prata med personerna de leder regelbundet och ha ett konsekvent budskap som ger resonans. Det är detta som skapar likriktning och förtroende mellan människor.

Empati är också viktigt när det kommer till ledarskap.För att förbättra engagemanget måste ledare visa att de bryr sig om sina anställda, lyssna på dem, involvera dem och svara på deras åsikter.

Känslan av samarbete är avgörande. Alla vill känna att de bidrar med något, att de inte bara är en kugge i ratten eller en robot som tar order.

Ledare skapar utrymme för den typen av bidrag och ger de människor de leder möjlighet att åstadkomma det genom uppåtgående feedback. De har förmågan att få människorna runt omkring dem att känna sig större och djärvare. Det handlar om människorna de leder, inte om sig själva.

2. Att ha starka övertygelser, men fortsätta att lära sig

Att balansera att kommunicera bra med att ta in feedback går hand i hand med att ha starka ideal samtidigt som du är villig att sätta dessa head-to-head med nya datapunkter du tar in.

3. Förmåga att påverka andra

Ledare behöver kunna påverka andra människor genom autentisk och transparent kommunikation. Det är därför många organisationer idag engagerar sig i ledarskap inom kommunikation på arbetsplatser och gör det till en viktig del av deras företagskommunikationsstrategi.

Ledare bör vara förebilder och ständigt uppmuntra andra att leva efter företagets kärnvärden och anpassa sig till de slutliga affärsmålen.

4. Bygga förtroende och transparens

Att bygga förtroende och driva transparens är en av de viktigaste ledaregenskaperna. Idag förväntar medarbetarna att deras ledare är pålitliga och delar all viktig information och företagsuppdateringar.

Istället för att dölja information och lämna anställda i mörker, bör en stor ledare öppet kommunicera om allt som pågår i deras organisation.

Genom att ge synlighet till dina följare kommer de att köpa in sig i ditt uppdrag och din vision, och de kommer att stödja dig med övertygelse i att uppnå målet. Det viktigaste är att transparens och öppenhet ger dina följare klarhet och får dem att känna sig mer bemyndigade samtidigt som de håller dem engagerade.

Forskning visar att ledare och chefer är ansvariga för 70 % av medarbetarnas motivation och lycka. Därför är en av de största egenskaperna hos en stor ledare förmågan att motivera och stärka medarbetare oavsett ålder.

Å andra sidan, även om 3 av 4 anställda ser effektiv kommunikation som ledarskapsattributet nummer ett, känner mindre än 1 av 3 anställda att deras ledare kommunicerar effektivt.

5. Vision och syfte

”Bra företagsledare skapar en vision, formulerar visionen, äger passionerat visionen och driver den obevekligt till fullbordan.”

Bra ledare har alltid en tydlig vision och syfte. Enastående ledare visualiserar inte bara framtiden, utan de vet också hur de ska dela sin vision med sina följare och få deras uppmärksamhet och anpassning.

På arbetsplatsen är att sätta och kommunicera ett tydligt syfte, uppdrag och vision de viktigaste förutsättningarna för företagets och anställdas framgång. När anställda kan se helheten kan de se vart de är på väg. Stora ledare vet hur man inspirerar andra med sin framtidsvision, och de kan påverka och inspirera andra att följa dem för att uppnå fantastiska resultat.

Egenskaper hos en effektiv ledare

Effektiva ledare bör sträva efter att ha flera egenskaper eller mjuka färdigheter. Att vara en bra ledare innebär också att ha starka tekniska färdigheter när det gäller ditt team och din bransch. Här är några färdigheter du bör överväga att utveckla när du fokuserar på att bygga dina ledarskapsförmågor:

Flexibilitet

När du leder kommer du att möta en mängd olika människor, processer och funktioner. Dessa element kan ändras ofta. Att veta när du behöver vara flexibel hjälper till att effektivisera processer och uppmuntra medlemmar att växa och lära sig nya färdigheter. Till exempel kan du märka att en gruppmedlem briljerar med en ny uppgift. Istället för att låta dem slutföra resten av sitt ursprungliga arbete kan du tilldela uppgifter som hjälper dem att expandera på denna nya färdighet.

Empati

Att utöva empati kan hjälpa dig att bättre förstå människorna omkring dig, bygga förtroende och utveckla relationer. Gör dig tillgänglig för att lyssna på deras prestationer och utmaningar, och ge förslag och vägledning som svar om det behövs. Att förstå ditt teams handlingar kan hjälpa dig att utveckla bättre processer när du arbetar mot ditt mål.

Fördelarna med starka ledaregenskaper

Det finns många fördelar med att lära sig ledarskapsförmåga, inklusive:

  • Du kan snabbt känna igen dina styrkor och svagheter
  • Att växa som ledare innebär att lära dig vad du gör bra och områden du kan behöva förbättra så att både du och de du leder kan läsa din potential. Du lär dig dina styrkor och svagheter snabbt eftersom de ofta multipliceras och återspeglas av teamet, projektet, mötet eller annan enhet du leder.
  • Du kan bättre förstå företagets riktning
  • När du tar på dig fler ledarskapsansvar är det nödvändigt att lära dig mer om målen för ditt företag. Att lära sig mer om ditt företags utsikter kan hjälpa dig att anpassa dina mål för att lyckas inom organisationen. Det hjälper dig också att sätta upp definierade mål för dig själv och ditt team.
  • Du kan öka motivationen i ditt team

Att lära sig mer om att bli en effektiv ledare kan hjälpa dig att hitta de bästa sätten att motivera ditt team, oavsett om det är genom erkännande, belöningar eller incitament. Att motivera ditt team väl kan öka deras produktivitet och moral, vilket hjälper dig att snabbt uppnå mål.

Du kan förena ditt lag

Ledarskap fungerar bra när du har en tydlig vision eller mål. Att förstå exakt vad du vill uppnå hjälper dig att definiera riktningen ditt team ska ta. När ditt team tydligt förstår målen och deras ansvar för att uppnå dem, kan de arbeta tillsammans för att lyckas.

Du kan behålla fler teammedlemmar

När du vet hur du ska leda ditt team väl kan de uppnå mer och uppleva en känsla av prestation. Att känna sig fullbordad kommer att stärka ditt teams moral och de kan vara mer benägna att stanna hos dig och företaget.

Hur man blir en bra ledare

Att bli en bra ledare är en livslång process som tar tid och erfarenhet. Vissa människor ägnar hela sin karriär åt att studera och identifiera vad det innebär att vara en bra ledare. Du kan dock börja bygga grundläggande ledarskapsförmåga och finslipa din personliga ledarstil med följande steg:

1. Hitta en mentor

En mentor kan hjälpa dig att vägleda dig mot de ledarskapsmetoder som fungerar bäst för dig. De kan arbeta med dig för att identifiera relevanta styrkor och egenskaper och hur man tillämpar dem. De kan också hjälpa dig att sätta upp mål för att utveckla områden som behöver förbättras. Du kan hitta en mentor på ditt nuvarande företag, genom tidigare jobb eller från ditt professionella nätverk.

2. Genomför research

Det finns otaliga resurser tillgängliga som du kan använda för att lära dig mer om att bli en effektiv ledare, inklusive böcker, onlineartiklar och poddsändningar. Vidare kan du studera ledare du beundrar för att förstå de färdigheter de besitter och lära dig hur de tillämpar dem för att uppnå sina mål.

3. Öva

För att fortsätta utveckla goda ledarskapsvanor, öva på dem. Övning hjälper dig att fortsätta att identifiera vad som fungerar och var du kan lära dig mer för att förbättra.

4. Gå en utbildning

Det finns många ledarskapsutbildningar tillgängliga online eller personligen, inklusive gruppseminarier en-mot-en-kurser. Att ta en ledarskapskurs kan hjälpa dig att lära dig mer om effektiva ledarskapsmetoder och hur man tillämpar dem. Du kan också fråga din organisation om de har någon ledarskapsutbildning tillgänglig.

5. Identifiera dina ledarstilar

Det kan vara till hjälp att studera och identifiera de ledarstilar som fungerar bäst för dig, ditt team och din organisation. De flesta ledare använder en kombination av flera stilar eftersom behoven hos deras team förändras.

6. Be om feedback

Du kan be om konstruktiv feedback från ditt team för att hjälpa dig att förbättra, precis som enskilda bidragsgivare bör få regelbunden feedback om sina prestationer. Ditt team bör kunna identifiera vad som fungerade för dem och ge förslag på förbättringar. Du kan sedan använda den feedbacken för att bli en bättre ledare.

By CCProduction

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande Inlägg

  • Könskvotering är viktigt – Boxicon gott exempel

  • Vad är ett Dåligt Ledarskap? Vad du bör Undvika!

  • Vad gör man som Teamledare? Förklarat!