Vad är Viktigt hos en Ledare? Viktiga Egenskaper Hos Ledare

people 2557396 1280

Ett företags framgång beror i hög grad på ledarskapsförmågan hos dess chefer. De i toppositionen som vill leda medarbetare på ett kompetent sätt behöver ledaregenskaper.

Vissa av dessa ledaregenskaper kan man lära sig, medan andra är karaktärsdrag. Ett krav på ledarskapsförmåga är att ha en naturlig auktoritetskänsla och att känna sig bekväm i en ledarskapsposition, eftersom dina medarbetare först då kommer att lita på dig och låta dig leda.

Vad gör en bra ledare bra?

Bra ledare hittar balansen mellan affärsframsyn, prestation och karaktär. De har vision, mod, integritet, ödmjukhet och fokus, tillsammans med förmågan att planera strategiskt och katalysera samarbetet mellan sitt team.

De flesta ledare reflekterar över sina mest effektiva ledaregenskaper och försöker tillämpa dem dagligen.

Och även om de kanske redan är fantastiska ledare, fortsätter de att fråga sig själva hur de kan förbättra sig och tänka på vad som gör en bra ledare, särskilt när tiden fortsätter att förändras.

De ser också till egenskaperna hos andra stora ledare i historien för att förstå och använda deras taktik.

Stora ledare förstår att de bara är lika starka som deras lag. Det är därför många väljer att föregå med gott exempel. Genom att göra det förtjänar de respekt från sitt team och sina följare, och kan till och med inspirera andra att gå med i uppdraget.

Förmågan att motivera och driva andra att vara med på ett uppdrag är en positiv ledarskapskvalitet som skiljer bra ledare från stora.

Följande beskriver ledaregenskaper som rekryteringskonsulter och psykologer anser vara viktigast:

1. Kommunikation

Förmågan att kommunicera anses vara en viktig ledarskapskvalitet av många. Det är ingen överraskning, eftersom en stor del av en chefs jobb innebär att kommunicera innehåll och strategier internt och externt. Men detta informationsflöde kanske inte är ensidigt, eftersom bra chefer alltid har ett öppet öra för sina anställdas oro. Framgångsrik kommunikation kräver en diplomatisk touch – även detta är en viktig ledarskapskvalitet.

2. Föregå med gott exempel

Ledare fungerar också som förebilder, eftersom chefer alltid observeras. Arbetsledare som behöver något av sina anställda som de själva inte kommer att göra förlorar snabbt sin trovärdighet.

3. Beredskap att ta på sig och ge upp ansvar

Någon måste vara den som fattar beslut och tar ansvar, och den personen är i allmänhet chefen. Ledarskapsförmåga kan dock också ses som en förmåga att avstå från ansvar och att delegera uppgifter. De som för över ansvaret på sina anställda motiverar dem och säkerställer deras lojalitet.

4. Motivation

Att motivera medarbetare, inspirera dem och främja entusiasm för projekt är en av de viktigaste ledaregenskaperna och en nyckel till framgång eftersom endast motiverade medarbetare är bra medarbetare.

5. Erkänna och främja potential

Chefer med ledaregenskaper har en stark känsla för hur människor tickar: de känner igen speciella förmågor och vet hur man använder dem för företaget. Istället för att vara rädda för potentiella konkurrenter uppmuntrar sådana chefer begåvade och motiverade medarbetare att omvandla dem till nya ledare.

6. Tolerera misstag

Misstag händer, och ingen är immun. Men man lär sig av misstag. Därför bör du som chef visa en viss grad av tolerans för misstag. Istället för att bli arg och kritisera bör ni tillsammans analysera misstag så att de inte upprepas. Anställda som är rädda för misstag och för sina chefer kan inte arbeta effektivt eller fritt.

7. Flexibilitet

Arbetsledare måste kunna anpassa sin ledarstil för att passa situationen. Detta kräver flexibilitet och intuition.

8. Sätt upp mål och förväntningar

Anställda kan bara arbeta målinriktat när du tydligt förklarar vad du förväntar dig av dem. De som ger sitt team utmanande uppgifter med tydliga, realistiska deadlines kan förvänta sig goda resultat.

9. Självreflektion

Alla har styrkor och svagheter, även handledare. Ju mer medveten du är om dina egna förmågor och ju mer öppen du är om dem, desto mer framgångsrik blir du som ledare.

10. Autenticitet

Även när du är chef bör du vara dig själv och hitta din egen individuella ledarskapsstil. De som utger sig för att vara något de inte är eller gömmer sig bakom sin roll som handledare framstår som oäkta och kommer med tiden inte att vara framgångsrika ledare.

11. Vision

Bra ledare har en vision… en som låter dem planera sina rörelser strategiskt för att nå sina mål.

De har en tydlig uppfattning om vart de är på väg och kan motivera sig själva (och sina team) att nå det. De övar idealisering för att visualisera de långsiktiga mål de hoppas uppnå och använder sin vision och strategiska planering för att avancera mot dem.

De med stora ledaregenskaper fokuserar på framtiden samtidigt som de behåller en positiv attityd; de är mer bekymrade över morgondagens möjligheter snarare än problemen från det förflutna. Detta sätt att tänka gör att de kan tänka långsiktigt och bortse från lösningar som bara skulle skapa omedelbar tillfredsställelse.

Någon med effektiva ledaregenskaper börjar alltid med att förstå situationens ”behov” genom att titta på helheten. En effektiv ledare kan projicera 3-5 år framåt och tydligt föreställa sig var de vill vara och hur det kommer att se ut när de kommer dit.

Ledare har förmågan att förutse trender i god tid före sina konkurrenter. De frågar ständigt: ”Baserat på vad som händer idag, vart är marknaden på väg? Var är det troligt att det är om tre månader, sex månader, ett år och två år?”

De gör detta genom genomtänkt strategisk planering.

Denna ledarskapskvalitet skiljer dem från chefer. Att ha en klar vision gör individen till en speciell typ av person. Tänk på vad dina visioner är och kvaliteten på dem för att förvandlas från en ”transaktionschef” till en ”transformationsledare”.

12. Mod

En av de viktigare ledaregenskaperna och egenskaperna är mod.

Att ha mod innebär att du är villig att ta risker för att nå dina mål. Medan många människor kan drömma stort är det bara ledare och risktagare som förstår att att ta en risk och misslyckas fortfarande är mer produktivt än att inte ta en risk alls.

”Mod är upptäckten att du kanske inte vinner, och att försöka när du vet att du kan förlora.” – Tom Krause

Även om ingen risk helt kan garantera framgång på grund av livets osäkerhet, kan varje risk du tar fungera som ett lärande tillfälle för att komma dig närmare dina mål. Att ha mod innebär att gå upp och försöka igen när du faller. Alla stora ledare kommer att ha fler misslyckanden än framgångar.

Bland de sju ledaregenskaperna är mod den mest identifierbara yttre egenskapen. Alla stora ledare kan definieras av deras mod och förmåga att ta risker som andra var för rädda för.

13. Integritet

Var och en är överens om vikten av fullständig ärlighet och transparens i allt de gör, både internt och externt.

”Vi lärde oss om ärlighet och integritet – att sanningen spelar roll… att du inte tar genvägar eller spelar efter dina egna regler… och framgång räknas inte om du inte förtjänar det rättvist.” – Michelle Obama

För att dyka ännu djupare och hjälpa dig att bli en stor ledare, kom ihåg att kärnan i integritet är sanning.

Att ha integritet och ett rykte om att vara ärlig hjälper ledare att få förtroende och respekt från sina kollegor och deras team.

Som ledare bör dina beslut baseras på gruppens förbättring, snarare än egenvinst. Människor bör vända sig till dig för inspiration och sträva efter att följa i dina fotspår. De borde veta att din moraliska kompass inte vacklar.

14. Ödmjukhet

Ödmjukhet ger resultat.

Att vara en bra ledare innebär att höja ditt team för att lyckas. Det innebär att erkänna när någon vet mer än du och ge dem möjlighet att ta initiativ. Det innebär att vara medveten om din makt, men aldrig låta den få det bästa av dig.

Ödmjukhet betyder inte att du är svag eller osäker på dig själv. Det betyder att du har självförtroende och självmedvetenhet att inse värdet av andra utan att känna dig hotad.

Detta är en av de mer sällsynta egenskaperna – eller egenskaperna – hos bra ledare eftersom det kräver att ens ego begränsas.

Det betyder att du är villig att erkänna att du kan ha fel, att du inser att du kanske inte har alla svar. Och det innebär att du ger beröm när beröm bör ges – vilket många människor kämpar för att göra.

Om ditt mål är att bli en bra eller bra ledare, lär dig hur du omfamnar ödmjukhet.

15. Samarbete

”Om din fantasi leder dig att förstå hur snabbt folk beviljar dina förfrågningar när dessa förfrågningar tilltalar deras egenintresse, kan du få praktiskt taget vad som helst du går efter.” – Napoleon Hill

En av de viktigaste ledaregenskaperna är samarbete. Samarbete är processen att arbeta tillsammans för att nå samma mål.

Bra ledare har förmågan att få alla i teamet på samma sida för att få något gjort.

Denna förmåga är avgörande för din framgång som ledare eftersom den kommer att skapa en hjälpsam och samarbetsmiljö inom ditt team som möjliggör det bästa arbetet.

Din förmåga att hålla dig själv och ditt team i samarbete med varandra är avgörande för att organisationen ska fungera smidigt.

Få andras samarbete genom att åta sig att lära känna ditt team och förstå var och ens personliga styrkor. Kom ihåg att ju mer du anstränger dig för att förstå dem, desto mer kommer de att känna sig hörda och bekräftade.

Och när någon känner sig förstådd är de mer benägna att samarbeta. Alla vill känna att deras tankar och idéer blir lyssnade på.

By CCProduction

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande Inlägg

  • Könskvotering är viktigt – Boxicon gott exempel

  • Vad är ett Dåligt Ledarskap? Vad du bör Undvika!

  • Vad gör man som Teamledare? Förklarat!