Projektledning

Könskvotering är viktigt – Boxicon gott exempel

Könskvotering är viktigt – Boxicon gott exempel

I en bransch där teknik och innovation står i centrum, har företaget Boxicon visat hur viktigt det är med könskvotering för att uppnå en mer balanserad och inkluderande arbetsmiljö. Denna artikel utforskar hur Boxicon, verksamma inom området för fastighets- och postboxar, har tagit sig an utmaningen att skapa en mer jämställd arbetsplats och vilken inverkan detta har haft. Boxicon har aktivt arbetat för att säkerställa att deras arbetsstyrka representerar en bra könsbalans, vilket inte bara stärker företagskulturen utan även bidrar till en bredare mångfald av perspektiv och idéer. Genom att prioritera könskvotering i rekryteringsprocessen har Boxicon lyckats attrahera talanger från…
Read More
Vad är ett Dåligt Ledarskap? Vad du bör Undvika!

Vad är ett Dåligt Ledarskap? Vad du bör Undvika!

Ett dåligt ledarskap kan manifestera sig på många olika sätt och kan ha olika konsekvenser för organisationen och dess medarbetare. Här är några exempel på vad som kan utmärka ett dåligt ledarskap: Otillräcklig kommunikation: En dålig ledare kan vara svår att nå och kan sällan eller aldrig ge feedback till sina medarbetare. Det kan skapa ovisshet och osäkerhet hos medarbetarna, samt leda till bristande samarbete och motivation. Bristande respekt och omtanke: En dålig ledare kan visa bristande respekt och omtanke för sina medarbetare, till exempel genom att inte lyssna på deras åsikter och förslag, eller genom att inte ge dem…
Read More
Vad gör man som Teamledare? Förklarat!

Vad gör man som Teamledare? Förklarat!

En teamledare har ansvar för att leda och organisera ett team medarbetare inom en organisation, med målet att säkerställa att teamet fungerar på ett effektivt sätt och att det når sina mål och lever upp till de krav och förväntningar som ställs på det. Teamledaren har ofta ansvar för att rekrytera, träna och motivera medarbetarna, samt att samarbeta med andra chefer och intressenter inom organisationen. Som teamledare kan du ha följande uppgifter och ansvarsområden: Ledning och organisation av teamet: Teamledaren har ansvar för att leda och organisera teamet på ett effektivt sätt, med målet att nå teamets mål och leveranser.…
Read More
Vad är en Gruppledare i ett Företag eller Organisation? Förklarat!

Vad är en Gruppledare i ett Företag eller Organisation? Förklarat!

En gruppledare är en person som ansvarar för att leda och organisera en grupp medarbetare eller en enhet inom en organisation. Gruppledaren har ansvar för att säkerställa att gruppen fungerar på ett effektivt sätt och att den når sina mål och lever upp till de krav och förväntningar som ställs på den. Gruppledaren har ofta ansvar för att rekrytera, träna och motivera medarbetarna, samt att samarbeta med andra chefer och intressenter inom organisationen. Gruppledaren kan också ha ansvar för att rapportera om gruppens verksamhet och resultat till andra chefer inom organisationen. Gruppledaren kan ha olika befattningar, till exempel gruppchef, avdelningschef…
Read More
Vad är en Projektledare? Vad Gör Dem? Allt du bör Veta!

Vad är en Projektledare? Vad Gör Dem? Allt du bör Veta!

En projektledare är en person som ansvarar för planering, organisation och genomförande av ett projekt. Projektledaren har ansvar för att säkerställa att projektet uppnår sina mål och lever upp till de krav och förväntningar som ställs på det. Projektledarens huvudsakliga uppgifter kan inkludera att: Upprätta en projektplan och sätta upp mål och målmätningar för projektet Rekrytera, träna och leda en projektgrupp och andra medarbetare som är involverade i projektet Följa upp och rapportera om projektets framsteg och budget Hantera eventuella problem eller förseningar som kan uppstå under projektet Samarbeta med olika intressenter, inklusive kunder, leverantörer och andra chefer inom organisationen…
Read More
Vad är en Arbetsledare? Roller, Ansvar, Förklarat!

Vad är en Arbetsledare? Roller, Ansvar, Förklarat!

En arbetsledare är en person som ansvarar för att leda och organisera arbetsgrupper eller enheter inom en organisation eller verksamhet. Arbetsledarens huvudsakliga uppgift är att säkerställa att arbetet utförs på ett effektivt sätt och att målen för enheten uppnås. Arbetsledarens uppgifter kan inkludera att: Planera, organisera och leda arbetet för arbetsgruppen eller enheten Rekrytera, träna och leda anställda och arbetsgruppen Ge råd och stöd till medarbetare och hjälpa till att lösa eventuella problem eller frågor Följa upp och rapportera om arbetsgruppens prestationer och måluppfyllelse Samarbeta med andra avdelningar och chefer inom organisationen för att säkerställa att arbetet är kopplat till…
Read More
7 Snabba Tips till alla Chefer

7 Snabba Tips till alla Chefer

Att vara chef är ett roligt, omväxlande och många gånger även ett hårt arbete. Som företagsledare med massor av bollar i luften så kan det vara lätt hänt att man glömmer saker som är viktiga, här får du våra 7 bästa tips på saker du inte får glömma bort. 1. Din personal Den viktigaste tillgången du har i ditt företag är din personal. Se till att bekräfta, lyfta, att utmana dina anställda så att dessa trivs på sin arbetsplats. En personal som trivs på sitt arbete är också en personal som levererar ett bra resultat. 2. Outsourcing Det är inte…
Read More
Ledarskapsstilar: En Guide till Olika Ledarskapsstilar

Ledarskapsstilar: En Guide till Olika Ledarskapsstilar

Ledarskap är en process för att motivera andra att arbeta tillsammans för att åstadkomma stora saker. När du utvecklas i din karriär och utvecklar ledarskapsförmåga, kommer du sannolikt att använda olika tekniker och metoder för att uppnå din organisations mål samtidigt som du engagerar medarbetare som rapporterar till dig. Dessa olika tillvägagångssätt för att ge riktning, genomföra planer och motivera människor kallas ledarskapsstilar. De mest effektiva ledarna är självmedvetna. De kan förstå sina styrkor och svagheter och proaktivt lära sig (och praktisera!) den ledarstil som passar dem och deras organisation bäst. Genom att lära dig om dina starkaste egenskaper och…
Read More
Så Lyckas du med ditt Projekt – Steg för ett Lyckat Projekt

Så Lyckas du med ditt Projekt – Steg för ett Lyckat Projekt

Projektmisslyckande kan göra att du känner dig helt frustrerad. Du förlorar pengar, slösar bort tid och förbrukar värdefulla resurser. Med så mycket som står på spel är det svårt att komma upp på fötterna igen och ge ett nytt projekt en ny chans. Men innan du bestämmer dig för att kasta in handduken och gå tillbaka till ditt komfortskal, här är en idé för dig: Vad händer om du kan ta extra steg för att säkerställa att ditt projekt kommer att lyckas? Skulle det inte vara fantastiskt att kunna arbeta med ett projekt som du vet har en god chans…
Read More
Vad är en Projektplan?

Vad är en Projektplan?

Vad är en projektledningsplan? Projektledaren skapar projektledningsplanen efter input från projektteamet och nyckelintressenter. En projektledningsplan är ett formellt, godkänt dokument som definierar hur projektet genomförs, övervakas och kontrolleras. Det kan vara en sammanfattning eller ett detaljerat dokument och kan innehålla baslinjer, underordnade förvaltningsplaner och andra planeringsdokument. Detta dokument används för att definiera tillvägagångssättet som projektteamet tar för att leverera den avsedda projektledningsomfattningen för projektet. Allt eftersom arbetet fortskrider mäts projektets prestanda mot den resultatmätningsbas som ingår i projektledningsplanen. Omfattningsbaslinjen, schemabaslinjen och kostnadsbaslinjen kallas gemensamt för resultatmätningsbaslinjen. Om det finns en avvikelse från baslinjen medan arbetet pågår, hanterar projektledaren dem genom…
Read More