Digitalt

Vad är Digitala Verktyg?

Vad är Digitala Verktyg?

I dessa tider av digitalisering är det viktigt att överföra affärs- och arbetsprocesser till webben, och därigenom möta människors önskemål om större organisation och flexibilitet. Oavsett om det är på jobbet, i skolan eller till och med i vardagen – digitala verktyg finns överallt nuförtiden. Vad är digitala verktyg? Digitala verktyg är i princip inget annat än verktyg som används för att förbättra samarbetet och olika affärsprocesser — digitalt förstås. Sådana verktyg är helt enkelt olika program och applikationer på datorn, laptopen, surfplattan eller smartphonen som förbättrar arbetsflödet. Det finns många olika digitala verktyg, till exempel för att förbättra kommunikationen…
Read More
Vad är Varumärkesstrategi? Allt du Bör Veta

Vad är Varumärkesstrategi? Allt du Bör Veta

Per definition är varumärkesstrategi en långsiktig plan för utveckling av ett framgångsrikt varumärke för att uppnå specifika mål. En väldefinierad och genomförd varumärkesstrategi påverkar alla aspekter av en verksamhet och är direkt kopplad till konsumenternas behov, känslor och konkurrensutsatta miljöer. Men vad betyder det egentligen? Det är precis vad du kommer att lära dig i denna artikel. Vad är en varumärkesstrategi? Vad är strategi? Strategi är en detaljerad plan som beskriver vad du försöker uppnå och hur du ska uppnå det. Vad är ett varumärke? Som Jeff Bezos grundare av Amazon beskriver det... "Ditt varumärke är vad folk säger om…
Read More
Vad är Varumärkeskommunikation?

Vad är Varumärkeskommunikation?

Varumärkeskommunikation är bryggan mellan ditt varumärke och din målgrupp. Den fungerar som vägledning för alla typer av intern och extern kommunikation i ett företag. Denna process för publikengagemang speglar ditt företag som varumärke. Alla varumärken vill ha långvariga relationer med sina kunder, därför är det effektiva sättet att göra det genom att ha rätt tillvägagångssätt och planera. 1. Målgrupp Vet vem du pratar med. Att bestämma din målgrupp går längre än att definiera deras demografi. Det handlar också om hur väl du känner till deras livsstilar, problem, tankesätt och beteenden. Ju fler detaljer du har om dina kunder desto bättre.…
Read More
Vad är Digitala Tjänster?

Vad är Digitala Tjänster?

En digital tjänst är en som är helt automatiserad och som kontrolleras av Kunden av Tjänsten, till exempel som en "app" på en mobiltelefon eller surfplatta. Dessutom är en digital tjänst vanligtvis en onlinetjänst eller så innehåller den en betydande on-line-komponent. En digital tjänst kan till exempel använda information från ett separat datorsystem eller en annan digital tjänst som nås i realtid via internet eller ett alternativt nätverk. Två eller flera digitala tjänster kan kombineras för att producera en enda, kraftfullare digital tjänst för en kund. Det finns många olika definitioner tillgängliga och de flesta av dem är konsekventa på…
Read More
Vad är Digitalt Innehåll?

Vad är Digitalt Innehåll?

Skapande av digitalt innehåll är ett paraplybegrepp för en rad aktiviteter, så det är inte förvånande att när folk frågar "Vad är skapande av digitalt innehåll?" De betyder en hel rad olika saker! De kan hänvisa till planerings- och strategifasen hela vägen fram till innehålls- och analysfasen i skapelseprocessen! Här kommer vi att ta en djupgående titt på vad som skapar digitalt innehåll. Skapande av digitalt innehåll är processen att generera ämnesidéer som tilltalar din publik och sedan skapa skriftligt eller visuellt innehåll kring dessa ämnen. Det handlar om att göra information och din expertis uppenbar för alla som konsumerar…
Read More
Vad är Digital Kompetens?

Vad är Digital Kompetens?

Begreppet digital kompetens har vuxit fram i takt med den tekniska utvecklingen och i takt med att samhället har insett behovet av nya kompetenser. Utveckling av teknologier möjliggör och skapar ständigt nya aktiviteter och mål, och betydelsen av digital kompetens förändras därför ständigt och måste alltid ses i relation till den aktuella tekniken och dess tillämpning. Vad är digital kompetens? Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna och hänvisar till en säker och kritisk användning av hela skalan av digital teknik för information, kommunikation och grundläggande problemlösning i livets alla aspekter. Detta kan låta enkelt för många av oss…
Read More
Vad är Digital Kommunikation?

Vad är Digital Kommunikation?

Digital kommunikation är varje utbyte av data som överför data i digital form. Till exempel är kommunikation som sker via Internet en form av digital kommunikation. Vad är digital kommunikation? Digital kommunikation är kommunikationsinsatser online av individer, grupper och organisationer. Det är ovanligt att hitta någon utan någon som helst digital närvaro. Från meritförteckningar och arbetslivserfarenhetsprofiler i LinkedIn till profiler på sociala medier, arbetssökande marknadsför sig själva online, många medan de fortfarande går på universitet. Arbetsgivare gör jobbannonsering, kandidatscreening och intervjuer online. Många bloggar om sina favoritämnen eller hobbyer eller expertområden och startar till och med företag online med digital…
Read More
Vad är Digital Produktion? En Komplett Guide

Vad är Digital Produktion? En Komplett Guide

Digital produktion, även känt som digital media produktion är den process där digitala filer skapas, förbättras, kodas och distribueras med hjälp av många metoder för bearbetning via datorhårdvara och mjukvaruapplikationer. Dessa filer representerar olika medietyper, inklusive ljud, video, grafik och skrivet innehåll som visas på Internet. Dessa mediatyper är oftast specifikt kodade för att fungera i en förutbestämd miljö eller plattform. Digital medieproduktion existerar som den primära disciplinen för att skapa digital musik, strömmande video och annat innehåll som görs tillgängligt för en masspublik. Den här branschen gör det möjligt för världen att se och höra saker annorlunda och med…
Read More