Vad är Digitala Medier?

smartphone 1894723 1280

Digitala medier, även kända som digitala plattformar avser alla medier eller kommunikationsplattformar som använder eller möjliggör leverans av digitalt innehåll eller interaktivitet i något avseende (oavsett om det nu är känt eller hädanefter utformat, utvecklat eller uppfunnits), tillgängligt för allmänheten eller sluten krets, för personliga eller kommersiella ändamål, inklusive utan begränsning varje medium eller plattform som använder internet, dator, mobil och/eller annan digital teknik, plattformar eller nätverk för distribution, visning, kommunikation eller annan funktionalitet, såsom sociala medieplattformar som Facebook, Instagram, Snapchat, Weibo, VK, Twitter, Google+, YouTube, flickr, etc., eller bloggar, webbplatser, appar eller liknande medieverktyg.

Vad är en digital plattform?

En digital plattform är programvaran och tekniken som används för att förena och effektivisera affärsverksamhet och IT-system. En digital plattform fungerar som företagets ryggrad för verksamhet och kundengagemang.

Vilka är affärsfördelarna med en digital plattform?

En digital plattform kan standardisera affärsprocesser – vilket gör arbetsflöden mer effektiva och transparenta – så att ett företag bättre kan hantera interna funktioner och tillfredsställa sina kunder. Genom att använda en digital plattform kan företag mer effektivt utveckla och lansera produkter, betjäna kunder och skapa intelligens för att förbättra verksamheten och informera affärs- och produktstrategier. Denna förbättrade intelligens kan utrusta anställda, såsom kundtjänstrepresentanter, med data, analyser och insikter för att bättre engagera kunder och generera intäkter.

Vilka typer av digitala plattformar finns det?

Vi lever i en värld som blandar det verkliga och det virtuella. Nuförtiden tänker vi inte längre på att skapa verksamheter som inte kan hanteras i dessa två miljöer.

Som ett resultat finns det många olika typer av digitala plattformar, som var och en möter användarnas olika behov i olika sammanhang. Detta gör att produkter och tjänster kan göras tillgängliga digitalt.

I denna mening, speciellt för marknadsföringsändamål, kan man hitta plattformar för webbhotell, samarbetsprojektledning, e-postmarknadsföring, social media management, marketing automation, sales control, content distribution, sales, etc.

By CCProduction

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande Inlägg

  • Hur Skriver man en Integritetspolicy på ett Enkelt Sätt?

  • Enkel hantering av containrar med CaaS hos Beebyte PaaS

  • Hur fungerar en elbil i praktiken?