Vad är en bra Arbetsgrupp? Vad Utmärker ett bra Team?

meeting 4784909 1280

Effektivt teamwork är kärnan i varje organisations framgång. Oavsett om du driver en digital byrå, ett basketlag. Kemi och bra teamwork gör dina lag fantastiska.

Därför är det inte konstigt att de flesta moderna företag fokuserar på att förstå egenskaperna hos en effektiv arbetsgrupp och vad som utmärker ett bra team.

En av de kritiska ledarskapskompetenserna för alla organisationer är förmågan att bygga och leda högpresterande arbetsgrupper.

Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag där människor måste arbeta nära tillsammans. Dina teammedlemmar kommer ofta att bära många hattar och arbeta effektivt över hela organisationen för att göra varje uppgift så snabbt som möjligt. För att skapa ett så effektivt lagarbete som möjligt är det avgörande att arbeta med följande aspekter av din teamorganisation:

Ange en tydlig riktning

Organisationer har ofta mycket bråttom att få fart på sina projekt och leverera dem så snabbt som möjligt. Kampen med klockan leder ofta till att projektteam dras ihop utan att först bestämma sig för mål och önskade resultat. Du vill bara komma igång.

Mål, riktning och en tydlig känsla av syfte förenar gruppen. När du har mål kommer alla att veta varför laget finns. Du bör också göra allt som står i din makt för att göra dessa mål så tydliga och begripliga som möjligt. Ta beslut om lagets mål och önskade resultat först; ge ditt team en tydlig riktning och tillåt flexibiliteten att utveckla det bästa sättet att nå resultatet.

Öppen och ärlig kommunikation

Kommunikation och kemi går hand i hand. Kommunikation är en avgörande del av att bygga en känsla av tillhörighet och kamratskap mellan teammedlemmarna. Å andra sidan är misslyckandet med att kommunicera effektivt inom teamet orsaken till en mängd lagarbetesproblem.

Sättet ditt team kommunicerar i termer av frekvens och frihet är den avgörande faktorn för teamets effektivitet. Ju oftare och mer fritt du pratar med dina teammedlemmar, desto mer kommer du att främja och uppmuntra att dela insikter och idéer. Och det är en av huvudorsakerna till att moderna företag investerar så mycket i kommunikations- och samarbetsverktyg.

Stöd för risktagande och förändring

Risktagande och experimenterande i strävan efter förändring och förbättring är några av grundämnena i effektiva arbetsgrupper. Du bör öppet stödja det. Du kommer inte alltid att ha rätt, men även misstag är en möjlighet att lära sig. Genom att främja detta tänkesätt och hjälpa ditt team att komma ombord på initiativet kommer ditt team att kunna göra fantastiska saker.

Definierade roller

Även om rollerna kan förändras inom ditt team efter att du börjar arbeta, är det viktigt att förstå de färdigheter och kompetenser som behövs för att nå dina mål. Därför bör du ha bra koll på de rollerna innan du påbörjar bemanningen. Ett gäng individer som gör sin egen grej på egen hand är inte ett lag. Effektiva team är samverkande och stödjande enheter.

Ömsesidigt ansvar

Effektiva team kan märka problemen när de uppstår och börja lösa problem innan de eskalerar. De är inte glada när elefanter sitter i rummet. Det är avgörande att definiera och ta ansvar både som individ och som team.

På så sätt förvandlas problemlösning inte till ett skyllspel. En tydlig överblick över allas insatser och prestationer är väsentligt när problem uppstår. När du lyckas – bör du också vara ansvarig för ditt lags framgång och fira det tillsammans.

Öppen kommunikation

Kommunikation är kemins kusin. I vilket team som helst är kommunikation avgörande för att skapa en känsla av kamratskap mellan medlemmarna. Innehållet i diskussionen är lite irrelevant. Istället bestämmer sättet för kommunikation – hur fritt och ofta teammedlemmar kommunicerar – teamets effektivitet.

Enkelt uttryckt, ju mer fritt du pratar med dina kolleger i teamet, desto mer bekväm är du med att dela insikter och idéer. Detta är bara en primär anledning till att moderna företag betonar kommunikation och spenderar mycket tid varje år på social kommunikation och samarbetsverktyg.

Ett gemensamt mål

Ett av de yttersta målen och förmodligen en av de främsta egenskaperna hos ett effektivt och framgångsrikt team är att sätta det ömsesidiga målet över individuella agendor och intressen. Även om det är avgörande för den personliga moralen att sätta och nå sina egna mål, är det enda sättet för en organisation att fungera effektivt att förstå och arbeta med ett gemensamt syfte. I slutändan är delade mål bränslet som driver varje teammedlems produktivitet.

Olika åsikter

Även om det är väsentligt att komma överens om ett gemensamt mål, bör det inte ske på bekostnad av att undertrycka alternativa idéer och åsikter. Alla lag har konflikter, som inte är problem i och för sig. Dessa konflikter blir ett problem först när de blir olösta eller orsakar en betydande belastning på de inblandade – mestadels i form av stress och trötthet.

Olika åsikter väcker kreativitet och hjälper ditt team att hitta nya perspektiv och idéer. Du kommer ofta att upptäcka att du bara kan avslöja dessa ”out-of-the-box” idéer om du hotar status quo.

Nära samarbete

Nära samarbete är en egenskap som delas av alla framgångsrika lag. I grund och botten är idén ganska okomplicerad: mer kommunikation och mer samarbete leder till en mer fruktbar kreativ process. Det handlar trots allt om slutresultatet och slutresultatet. Att arbeta tillsammans betyder ofta väldigt lite om teamet inte kommunicerar.

Förtroende och tillit

Oavsett om vi pratar om att dina gruppmedlemmar ska kunna lita på varandra eller att ditt team tror på de mål och processer som ställs framför dem – förtroende är grunden för framgång.

Förtroende kommer som ett resultat av effektiv kommunikation. Om du har gett dina teammedlemmar förmågan att uttrycka och kommunicera sina argument fritt, kommer du att se att ditt team litar på varandra och står upp för varandra. Denna uppfattning är en av de främsta anledningarna till att teambuildingövningar ofta fokuserar på att sätta teammedlemmar i förtroendepositioner. Du vill att dina teammedlemmar ska värdera teamet de är i.

Följande är egenskaperna hos ett bra/effektivt team:

 • Ett tydligt, lyftande mål: Detta är ett mål som har kommunicerats till alla.
 • En resultatstyrd struktur: Målet har beslutats gemensamt av alla teammedlemmar. De är fullt engagerade i att uppnå det.
 • Kompetenta medlemmar: Varje gruppmedlem har de färdigheter som krävs för att uppnå lagets mål.
 • Enat engagemang: Det händer ingenting i silos. Med det totala engagemanget från teammedlemmarna blir det lättare att uppnå organisatoriska mål.
 • Ett samarbetsklimat: Engagemang från teammedlemmar och ett bra ledarskap leder till ett samarbetsteam med en produktiv arbetsmiljö.
 • Kvalitetsstandarder: Kvalitetsorientering är avgörande för framgången för alla organisationer.
 • Externt stöd och erkännande: Uppskattning såväl som värdering krävs för att hålla moralen i laget hög.
 • Principiellt ledarskap: Ledarskap definierar ett team. En bra ledare kan kartlägga lagets väg till framgång.
 • Varje gruppmedlem deltar aktivt och positivt i såväl möten som projekt. Detta visar en persons engagemang såväl som förståelse för ett projekt.
 • Gruppmålen förstås tydligt av alla: Kommunikation är avgörande för att uppnå ett framgångsrikt slutförande av alla projekt.
 • Medlemmar har tänkt på kreativa lösningar på teamets problem. Att tänka utanför boxen är avgörande i dagens ekonomiska scenario.
 • Medlemmarna lyssnas noga på och får en tankeväckande feedback. Att lyssna är en viktig färdighet för alla lag. Varje gruppmedlem är viktig. Varje gruppmedlems tankar och idéer måste lyssnas på, med respekt, oavsett hur fåniga de kan låta i början.
 • Alla tar initiativ för att få saker gjorda. Det finns ingen idé om att skicka pengarna. Detta är en indikation på tydlig kommunikation som leder till förståelse för individuella ansvarsområden.
 • Varje gruppmedlem litar på andras omdöme: Ömsesidigt förtroende och respekt är mycket viktigt för laget. Detta är det enda sättet att uppnå organisationens mål.
 • Teamet måste vara villigt att ta risker: Risktagande är en attityd som kommer med självförtroende. Förtroende för dig själv såväl som i laget, förutom förmågan att möta alla konsekvenser.
 • Alla måste stödja projektet såväl som andra. Ett team är en enhet. Om inte dessa sammanhållande krafter finns där kommer teamet aldrig att kunna arbeta tillräckligt effektivt.
 • Det finns gott om kommunikation mellan teammedlemmarna.
 • Lagbeslut fattas med hjälp av organiserade såväl som logiska metoder.
 • Avvikande åsikter ignoreras aldrig: I själva verket registreras de alltid för att kunna ses över ifall framtida situationer skulle diktera det.
 • Gruppen ges realistiska deadlines: Externt stöd och hjälp är avgörande för framgången för alla lag.
By CCProduction

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande Inlägg

 • Könskvotering är viktigt – Boxicon gott exempel

 • Vad är ett Dåligt Ledarskap? Vad du bör Undvika!

 • Vad gör man som Teamledare? Förklarat!