Vad är Digital Kompetens?

technology 791029 1280

Begreppet digital kompetens har vuxit fram i takt med den tekniska utvecklingen och i takt med att samhället har insett behovet av nya kompetenser. Utveckling av teknologier möjliggör och skapar ständigt nya aktiviteter och mål, och betydelsen av digital kompetens förändras därför ständigt och måste alltid ses i relation till den aktuella tekniken och dess tillämpning.

Vad är digital kompetens?

Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna och hänvisar till en säker och kritisk användning av hela skalan av digital teknik för information, kommunikation och grundläggande problemlösning i livets alla aspekter. Detta kan låta enkelt för många av oss men är absolut inte för alla. Faktum är att cirka 50 % saknar digital kompetens.

I dagens värld har förmågan att använda digital teknik nästan blivit en nödvändighet, särskilt när man söker jobb. Tidigare var användningen av datorer och digitala enheter specifikt för vissa områden, och inte normen. Nu kräver många jobb användning av datorer och teknik i någon form – om inte för huvudjobbfunktioner, så för att få tillgång till jobbscheman, löner och andra olika jobbrelaterade data.
Vi kan lära dig allt du behöver veta om vad digital kompetens är, vad det innebär och hur du utvecklar ett digitalt kompetensramverk. Vi kommer även att lägga in några steg för att själv bli digitalt kompetent. Låt oss börja med grunderna.

Vad är digital kompetens?

Digital kompetens är förmågan att inte bara förstå och använda digitala teknologier och system, utan också ha förtroendet att använda dem kreativt, kritiskt och utan hjälp. Detta är i allmänhet inriktat på att lyckas i den moderna världen med sitt jobb, hobbyer eller personliga ansträngningar.
Digital kompetens avser generellt förmågan att förstå och använda digital teknik utan att behöva hjälp från andra. Många arbetsgivare anser att digital kompetens är en nödvändig kompetens för arbetet.

Vad är det digitala kompetensramverket?

Digital kompetensramverk är en lista med 21 kompetenser och färdigheter som Europeiska kommissionen bedömde nödvändiga för att europeiska medborgare ska vara tillräckligt digitalt kompetenta. Ramverket beskriver grundläggande färdigheter, exempel på hur man kan använda dessa färdigheter och uppgifter man bör kunna utföra.
Ramverket är uppdelat i 5 kompetensområden, vart och ett med en specifik kompetens:
Information
a. Bläddra, söka och filtrera
b. Utvärdera
c. Lagring och hämtning
Kommunikation
a. Interagerar genom teknik
b. Dela information
c. Engagerar sig i onlinemedborgarskap
d. Digitalt samarbete
e. Etikett på nätet
f. Hantera din digitala identitet
Skapande av innehåll
a. Utvecklande
b. Integrera och omarbeta
c. Upphovsrätt och licensiering
d. Programmering
Säkerhet och skydd för
a. Dina enheter
b. Din data och digitala identitet
c. Din hälsa
d. Miljön
Problemlösning
a. Tekniska problem
b. Att uttrycka behov och identifiera tekniska svar
c. Använda digitala verktyg

d. Identifiera digitala kompetensluckor

Steg för att bli digitalt kompetent


1. Lär dig hur du kommer åt, utvärderar och lagrar information

Detta är en av de mest grundläggande färdigheterna när man börjar använda digital teknik, särskilt Internet. Internet innehåller framför allt information som vanligtvis är tillgänglig för alla i världen med en Internetanslutning. Det räcker dock inte att lära sig att söka information; du måste också veta hur du ska utvärdera det du ser för att avgöra dess legitimitet.

Dessutom är lagring av digital information för att hämta den senare en annan avgörande färdighet. Det finns över 1,8 miljarder webbplatser att komma åt; utan ett sätt att komma ihåg var en viss information kom ifrån, eller ett sätt att komma åt den igen, kan den informationen inte utnyttjas till sin fulla potential.

2. Förbättra din kommunikation genom att lära dig att interagera med andra.

Att vara bekant med dina digitala enheter, inklusive hur de kan komma åt Internet, är en bra början till att bli digitalt kompetent. Men att veta hur man korrekt kommunicerar med andra över Internet (och andra digitala nätverk) låser upp ännu mer av potentialen hos dessa enheter. När allt kommer omkring ger Internet oss möjligheten att dela aspekter av våra liv med våra vänner, familj och kollegor på en global skala.

Att träna digitala kommunikationsfärdigheter är därför nyckeln till din framgång med att bli digitalt kompetent. Det är viktigt att lära sig de lämpliga protokollen för att kommunicera med andra över digitala nätverk, särskilt när det gäller att bestämma om du vill dela information om dig själv med andra online. Mycket av världens kommunikation sker digitalt nu, särskilt för affärsändamål, så detta är en viktig färdighet att odla.

3. Skapa och dela ditt eget innehåll.

Digital teknik gör att vi kan visa upp våra talanger och uttrycka oss i en mängd olika medier. Genom att lära dig hur du skapar, formaterar och delar digitalt innehåll kan du öka din inverkan på världen exponentiellt. Oavsett om det är gjort för arbete, lek eller någon annan anledning, har skapande av digitalt innehåll blivit en grundläggande byggsten för Internet.

4. Förstå korrekta säkerhetsrutiner online.

Att vara försiktig och förstå onlinesäkerhet är något du måste lära dig innan du använder enheter, internet och digital teknik. Även om att komma online kan hjälpa till att öka din säkerhet och säkerhet på många sätt, om du inte skyddar integriteten och säkerheten för dina digitala enheter kan du löpa en ännu större risk än de som inte använder teknik. Se till att kolla in den här artikeln om hur du håller dig säker på Internet för att lära dig mer om att skydda din integritet och säkerhet när du är online.

5. Bli skicklig på teknisk problemlösning.

Även om detta är en mer avancerad färdighet att ha är inte all teknisk problemlösning ”mycket teknisk”. Vissa grundläggande problem som en frusen datorskärm, förlust av sparade filer eller skadlig programvara installerad på din dator kan ha enkla lösningar.

Åtminstone finns det vanligtvis ett enkelt sätt att lära sig hur man löser dessa typer av problem. Försök att lösa datorkomplikationer på egen hand först, innan du frågar andra, genom att tillämpa enkla problemlösningsförmåga på dina tekniska problem. Du skulle bli förvånad över vad du kan komma på själv när du försöker!

6. Gör digitalt lärande till en livslång strävan.

Även efter att ha utvecklat alla dessa färdigheter, eller åtminstone förbättrat några av dina befintliga färdigheter, måste du kontinuerligt arbeta med dina färdigheter inom digital kompetens och hålla dig uppdaterad med aktuella digitala trender. I en ständigt föränderlig bransch kommer din kompetens att behöva odlas löpande. Sluta aldrig lära!

By CCProduction

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande Inlägg

  • Enkel hantering av containrar med CaaS hos Beebyte PaaS

  • Hur fungerar en elbil i praktiken?

  • Hur Tolio AI-Skrivverktyg kan Effektivisera Jobbet för Marknadsförare