Vad är Produktdesign?

office 820390 1280

Produktdesign definieras vanligtvis som det holistiska tillvägagångssättet att bygga en ny produkt från början till slut. Detta omfattar allt från att göra marknadsundersökningar, identifiera problem, produktutveckling, designa välgrundade lösningar – och allt däremellan. Ändå kan denna definition av produktdesign vara ganska vag.

Produktdesign definition

Att designa en ny produkt går igenom en analytisk process och förlitar sig på ett problemlösningssätt för att förbättra slutanvändarens livskvalitet och hans eller hennes interaktion med omgivningen. Det handlar om problemlösning, om att visualisera användarens behov och ta fram en lösning.

Produktdesigners arbetar också med andra yrkesverksamma som ingenjörer och marknadsförare. Även om de inte ansvarar för att designa de rent mekaniska och tekniska aspekterna av produkten, är de dock angelägna om användbarhet.

Produktdesign har många användningsområden: medicinsk utrustning, porslin, smycken, sport och fritid, apparater för konservering av livsmedel, möbler, etc.

Den tar även hänsyn till produktionskostnaden, tillverkningsprocesserna och reglerna.

Produktdesignprocess

Designprocessen är uppdelad i många olika faser, som inkluderar olika former av skiss och prototyper. Men ibland utgår idén från ett problem som människor kan uppleva, och att utforma en lösning för att lösa det. Det handlar om att skapa en länk mellan användaren och miljön, använda ett objekt för att möta ett behov.

Produktdesigners ger sedan liv åt sina idéer genom att skissa och rita. De kan också använda 3D och datorstödd programvara för industriell design. För att till fullo uppleva och testa föremålet de föreställer sig kommer designers också att skapa prototyper.

Vad är produktdesignprocessen?

Empati med dina användare och målgrupp

Det är avgörande att bedöma om det finns en stark efterfrågan eller behov av din produkt innan design- och utvecklingsprocessen påbörjas. Vi validerar ofta denna produkt-marknadsanpassning genom att utföra vad vi kallar användarundersökningar.

Användarundersökning

Några metoder för användarforskning inkluderar:

Användarintervjuer. En mycket vanlig kvalitativ forskningsteknik som kan utföras personligen eller på distans. Även om det kan vara tidskrävande att organisera och analysera resultat från intervjuer, är fördelen med denna metod att du kan avslöja insikter från direkta samtal med användare än från enbart enkäter.

Onlineundersökningar. Enkäter och frågeformulär gör att du kan få en stor mängd kvantitativ data på kort tid. Även om de kan vara relativt snabba och billiga att köra, är nackdelen med detta att du kanske saknar djupare insikter som du normalt skulle få från personliga interaktioner.

Kontextuell undersökning. En metod där du observerar människor utföra sina dagliga uppgifter i sin naturliga miljö. Detta gör att du verkligen kan känna empati med dina användare eftersom det tvingar dig att sätta dig i deras skor.

Marknadsundersökning: Att förstå hur dina konkurrenter närmar sig liknande problem är en avgörande komponent i produktdesignprocessen eftersom det låter dig lära dig av deras designmönster och misstag.

Användaranalys

När vi väl har samlat in data från användarforskning, syntetiserar vi ofta våra resultat genom att gruppera dem i gemensamma teman. Denna kartläggning tillåter oss att bilda insikter från rådata som vi sedan kan använda för att informera vårt beslutsfattande.

Varför är produktdesign viktigt?

Produktdesign är avgörande eftersom det skapar en unik och kreativ upplevelse för konsumenten. Som ett resultat kan produktens design attrahera nya kunder och skapa lojala sådana. En produkts design kan gå långt för att skapa en minnesvärd upplevelse, vilket i sin tur kommer att bygga en stark varumärkeslojalitet.

Produktdesign är också avgörande för att ge konsumenten nytta. Detta innebär att produkten måste ge värde till sin användare. Det viktigaste med att designa ett framgångsrikt resultat är att designa det så att konsumenten vill köpa det och använda det om och om igen.

Produktdesign är ett viktigt steg i produktutvecklingsprocessen. Det ser till att slutprodukten är kundvänlig, presentabel och lönsam att tillverka. Att designa en produkt innebär flera stadier av planering och genomtänkande av detaljerna innan själva designstadiet börjar.

Vad gör en produktdesigner?

En produktdesigner är en person som arbetar över flera discipliner för att designa nästa generations produkter. Produktdesigners ansvarar för att en produkt uppfyller användarnas behov, är estetiskt tilltalande och fungerar korrekt.

Eftersom de arbetar inom så många områden kan detta vara utmanande. Produktdesigners använder dock sin kunskap om tillverkningsprocesser, material och ingenjörskonst för att skapa innovativa nya konstruktioner och förbättra befintliga.

Produktdesigners är tankeledare i det digitala rummet. De skapar en vision för varumärket och vägleder sina kunder mot den visionen. För att göra det måste de kunna förstå sin kunds verksamhet – vad som driver den, hur den fungerar och varför den trivs eller kämpar.

Detta är avgörande information för designprocessen eftersom det är omöjligt att ta fram en tydlig riktning om vart ditt varumärke ska gå om du inte vet dessa saker.

Produktdesigners kan ta olika roller inom ett företag, till exempel:

UX-design

UX-designers är ansvariga för att komma med utseendet och känslan av en webbplats eller applikation. De är involverade i varje steg i designprocessen, från brainstorming till att slutföra det färdiga projektet. Eftersom dessa yrkesverksamma arbetar nära med andra teammedlemmar måste de kunna kommunicera effektivt och effektivt – både verbalt och visuellt.

Grafisk design

Designen av produkter omfattar hela processen från idé till produktion. Den grafiska formgivarens roll i denna process är att skapa attraktiva och informativa förpackningar för produkten. Å ena sidan måste du se till att förpackningen kommer att dra till sig konsumenternas uppmärksamhet vid första anblicken i butiken där den kommer att presenteras. En produktdesigner som arbetar som grafisk designer skapar bilder för ditt varumärke och ser till att dessa bilder tas emot väl av din publik.

Data analys

Data finns överallt i den digitala tidsåldern. Det är inte längre något som ska samlas in och lagras utan snarare en resurs som ska utnyttjas och tillämpas. Data ger värdefull insikt om konsumentbeteende – vilket gör det möjligt för företag av alla storlekar att hitta tillväxtmöjligheter som tidigare var skymd av informationsasymmetri.

Produktdesigners kan närma sig data annorlunda än traditionella marknadsföringsteam, och de kan få det att fungera för dem med hjälp av rätt verktyg. De kan till exempel använda data för att förstå vilka funktioner kunderna vill ha mest, vilka funktioner de bryr sig om, var rankas deras konkurrenter osv.

Prototyp

Kärnan i varje bra produkt är en designer en stark förståelse för hur man prototyper. Prototyping är en viktig färdighet som låter dig visa intressenter och kunder hur din vision för deras produkt eller tjänst kommer att se ut. Det är också värdefullt i designprocessen, vilket gör att du snabbt och enkelt kan testa idéer.

Ska du bygga en karriär inom produktdesign?

Att bygga en karriär inom produktdesign har sina fördelar: du skapar värdefulla, påtagliga föremål som har en djupgående inverkan på människors liv. Dessutom kommer du att designa nya produkter som konsumenterna kommer att köpa och använda varje dag. Produktdesigners är bland de högst betalda proffsen i världen.

Vilka nödvändiga färdigheter skulle en produktdesigner behöva ha?

Tja, det finns olika färdigheter som en blivande produktdesigner bör ha. Dessa inkluderar kreativitet, problemlösningsförmåga och god kommunikation. Dessutom, för en karriär inom produktdesign, måste du förstå processen för skapandet från början till slut. Detta beror på att området produktdesign handlar om att skapa nya produkter som är användbara och kan lösa problem för människor.

Om du bestämmer dig för att bli produktdesigner har du fyra steg till toppen av trappan.

 • Biträdande produktdesigner
 • Produktdesigner
 • Senior produktdesigner
 • Huvudansvarig produktdesigner

Det första steget är;

Associerad produktdesigner: Associerad produktdesigner är det första steget på karriärstegen. Som associerad produktdesigner kommer du att ansvara för att konceptualisera utseendet och känslan av våra produkter. Detta inkluderar att översätta kundunderlag till visuella modeller och ett nära samarbete med ingenjörsteam för att skapa en pixelperfekt upplevelse. Du kommer att arbeta i en miljö med högt tempo tillsammans med duktiga produktdesigners som skapar vackra användarupplevelser.

Produktdesigner: Produktdesigners är involverade i alla aspekter av produkten från början till slut. Det är en produktdesigners ansvar att se till att produkten uppfyller både affärsmål och kundbehov. De kommer att behöva prata med kunder, testa deras design, prova dem med användare och bygga prototyper.

Senior produktdesigner: Ansvaret för en senior produktdesigner inkluderar:

 • Att lösa komplexa problem genom att sammanföra olika idéer och teknologier.
 • Skapa designlösningar som är innovativa, praktiska och möter användarnas behov.
 • Att arbeta med andra designers för att skapa en sammanhållen upplevelse över olika plattformar.
 • Hantera projekt från start till mål – från forskning, konceptutveckling och användartester till slutlig implementering.
 • Se till att designen är på varumärket och återspeglar det övergripande utseendet och känslan av en organisations produkter eller tjänster.

Som senior produktdesigner kommer du att hjälpa teamet att skapa och designa produkter som hjälper människor. Du måste kunna arbeta under press, vara en problemlösare och ha fingret på pulsen med ny teknik.

4. Huvudproduktdesigner: Huvudproduktdesignern designar produkten och övervakar designen av alla kritiska aspekter av produkten. Detta kan inkludera men är inte begränsat till: Användarupplevelse, interaktionsdesign, visuell design, rörlig grafik.

En huvudproduktdesigner är ansvarig för att leda ett team av designers för att skapa den övergripande designriktningen, utseendet och känslan för en produkt. Denna person kommer att övervaka alla aspekter av designprocessen, inklusive design och utförande. Dessutom är det deras jobb att se till att den slutliga produkten uppfyller varumärkesstandarder, användarnas förväntningar och företagets mål.

Produktdesign är ett kreativt område som samlar olika aspekter av hantverk och konst för att lösa praktiska problem. Idag är produktdesigners ansvariga för att skapa och förbättra användarupplevelsen av olika produkter, inklusive kläder, möbler, elektronik, fordon och mer.

Designers arbetar med ingenjörer för att skapa koncept och prototyper med hjälp av datorstödd designprogramvara. För att designa ett objekt eller ett objekt korrekt måste flera nyckelkomponenter beaktas innan du påbörjar ett projekt.

Produktdesign är ett brett begrepp som kan omfatta en rad olika discipliner, från användarupplevelse till industriell design. Om du vill få ut det mesta av din produktdesign är det viktigt att förstå processen och hur den liknar eller skiljer sig från andra relaterade områden.

By CCProduction

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande Inlägg

 • Visuella berättelser: Sofias resa med Audi Q5

 • Vikten av Att Äga Egna Tryckmaskiner för Företag

 • Vad är ett Varumärke? Allt du Bör Veta!