ANNONSERING

KUND - SMAK AV GOTLAND

Smak av Gotland är ett varumärke i regionalt kött från Gotland. Utöver logotyp och grafisk identitet inkluderar uppdraget löpande annonsering, förpackningsdesign samt butikskommunikation. Smak av Gotland säljs över Mälardalen och på Gotland (Hemköp, Willys, ICA and COOP).

KOMMUNIKATIONSKAMPANJER

KUND - GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

Gästrike Återvinnare sprider kunskap om avfall och miljö. CC production har arbetat med löpande kommunikationskampanjer där fokus har legat på att nå ut med organisationens miljöarbete. Annonsering, webb, mässor & events.

KAMPANJ FÖR SVENSK CHARK

KUND - BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKT KÖTT

Svenskt Kött är en varumärkesoberoende branschorganisation där deras uppdrag är att informera om svenskt kötts fördelar. Charkkampanjen syftade till att lyfta svensk charks höga kvalitet och berätta om dess unika historia. Annonsering och butikskommunikation.

Om CC-Production

CC-Production är en del av av Crossover Creative AB.

Vi sitter i Lumafabriken i Hammarby Sjöstad.
Fabriken stod färdig 1930 och ritades av KFAI:s arkitekter Artur von Schmalensee och Eskil Sundahl i en stram funktionalistisk arkitektur. Byggnaden räknas till en av Sveriges första funktionalistiska industrianläggningar.

Välkomna!

Adress

Ljusslingan 30 A

120 64 Stockholm

T-08 441 12 30